more>>
ལྟ་ན་སྡུག་པའི་བོད་ལྗ
ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ཡི་
ལྷ་སའི་ལྷོ་རིའི་སྤྱི
ཨ་རིར་ཉར་བའི་གནའ་བོའ
more>>
༄༅།།བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས་བཀས་བཅད་བྱས་པའི་ཐ་སྙད་གསར་པ།
བརྗིད་ཆེ་བའི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ། འབད་འཐབ་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་པ།
༄༅།།2019ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས།