ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

པར་རིས་མིག་གི་དགའ་སྟོན།

མཚོ་ཤར་ས་རྒྱུ་སྤྱི་གླིང་གི་སྟོན་ལྗོངས་མཛེས།

2020-10-16 11:04:00     责编:nake

  ཟླ10པའི་ཚེས་15ཉིན་པར་བླངས་བའི་ཧུའུ་ཀྲུའུ་བྱང་རི་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ཚལ་ས་རྒྱུ་སྤྱི་གླིང་གི་རྫ་ལུང་ཁུག་གི་སྟོན་ལྗོངས་རེད། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲང་ཧུང་ཞང་གི་པར།

  ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། སྟོན་མཇུག་གི་དུས་སུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཧུའུ་ཀྲུའུ་ཧོར་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་བྱང་རི་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ཚལ་ས་རྒྱུ་སྤྱི་གླིང་གི་རི་བོའི་མུ་ཁྱུད་ནགས་ཀྱིས་རྒྱན་ཞིང་། དྭངས་གཙང་ཨ་སྔོན་བཅས་གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་རྒྱན་ཤིང་། སྟོན་གྱི་མཛེས་ཉམས་ནི་ཡིད་ཏུ་འོང་བ་ཤིག་ཡིན། །

  རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

中央广播电视总台 央广网 版权所有

མཚོ་ཤར་ས་རྒྱུ་སྤྱི་གླིང་གི་སྟོན་ལྗོངས་མཛེས།

ཟླ10པའི་ཚེས་15ཉིན་པར་བླངས་བའི་ཧུའུ་ཀྲུའུ་བྱང་རི་རྒཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། སྟོན་མཇུག་གི་དུས་སུ།