ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེས་པའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་རུ་ཁག་ལ་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ལོའི་འཛམ་གླིང་བུམ་པའི་གྲ་སྒྲིག་འགྲན་བསྡུར་ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཁུལ་གྱི་ཨང་བཞི་བཅུའི་ནང་ཚུད་པའི་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཐོག་མའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།
སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད། : 2019-09-11 ཡིག་གཟུགས། 【 ཆེ། 】 【 འབྲིང་། 】 【 ཆུང་། 】

ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ནས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ། སྤྱི་ཚེས་༡༠ཉིན་གྱི་དགོང་མོ། ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེས་པའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་རུ་ཁག་ལ་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ལོའི་འཛམ་གླིང་བུམ་པའི་གྲ་སྒྲིག་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཁུལ་གྱི་ཨང་༤༠ནང་ཚུད་པའི་འགྲན་བསྡུར་དང་པོ་ནང་མགྲོན་རེས་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་༥བསྡུར་༠ཐོག་མ་འར་ཏའེ་ཧྥུ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་། འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་མའི་རྒྱལ་ཁ་བླངས་ཡོད་པ་རེད།

ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས།
ཡིག་སྒྱུར། བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ།